Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2013

tala
4354 1e99 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel
tala
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego że jest zła, ale że jest martwa.
— Anthony DeMello
Reposted fromveta veta
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
tala
6564 0a65 500
floating Christmas tree
Reposted fromuri uri
tala
7380 eed9
Reposted fromM74Funky M74Funky

December 09 2013

tala
Kochać jest łatwo. To jak z motocyklem. Włączasz stacyjkę, dodajesz gazu i wyznaczasz sobie cel podróży. Być Kochaną osobą, to już inna bajka. To coś jak przejażdżka z kimś innym motocyklem. Nawet jeśli uważasz kogoś za dobrego kierowcę, zawsze pozostaje ten podskórny strach, że może się pomylić, a wtedy w ułamku sekundy wystrzelicie oboje na spotkanie śmierci. Być osobą kochaną może oznaczać największy koszmar. Bo miłość to rezygnacja z panowania nad własnym losem. A co się stanie, jeśli w połowie drogi postanowisz, zawrócić albo skręcić w bok, a nie masz na to jako pasażer żadnego wpływu? No, ale we dwójkę raźniej ta?
— Singuratic
Reposted fromSinguratic Singuratic
tala
1140 4fdd
Reposted fromwordshurt wordshurt
tala
Reposted fromkanusia kanusia

October 06 2013

tala
3878 18f5
Reposted fromkrolowagosia98 krolowagosia98
tala
Gdyby mogła, oddałaby mu oddech,
tętno, ciśnienie krwi. Gdyby mogła, umarłaby zamiast niego.
— Jan Jakub Kolski ,,Egzamin z oddychania''
Reposted frombimbka bimbka
tala
4272 ea09
Reposted frombitterdestruction bitterdestruction
tala
Praw­dzi­we po­cie­sze­nie jest wte­dy, gdy ktoś da­je ci do zrozumienia: możesz być ta­ki, ja­ki jesteś.
— Phil Bosmans
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
tala
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze.
Najważniejsze to budzić się z kimś.
Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest.
(...)
Budzisz się rano, z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby
na swoim ramieniu.To jest to, przytulanie.
— wyśniona miłość
Reposted frombimbka bimbka
tala
Aż do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego, że można komuś złamać serce dwukrotnie, wzdłuż tych samych starych, zaleczonych szram po pęknięciach.
— Jodie Picoult
Reposted fromumorusana umorusana

January 13 2013

tala
Wszystko jedno, czy ma się przed sobą tydzień, rok, czy też sto lat - zawsze ma się przed sobą wszystko
     
Reposted fromdestienne destienne
1320 d08f

Follow me on http://sex3us.tumblr.com/ for best sex photos sexy gifs and hot pics…you will cum in your pants… .I. ….

Reposted fromsex3us sex3us
tala
2071 092b 500
Reposted fromjakiesnieprawdy jakiesnieprawdy
2178 9654
Reposted fromjakiesnieprawdy jakiesnieprawdy

December 27 2012

tala
4142 d715

"Zabawne, że można znać kogoś od lat, a mimo to stale odkrywać w nim coś, czego się przedtem nie zauważało..."

- Nicholas Sparks "Anioł Stróż"
     

Reposted fromMissBovary MissBovary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...